Khóa học Múa cơ bản

Khóa học Múa cơ bản - MCB

  • Giá bán: 0 đ
  • Số buổi học: 16 buổi
  • Thời gian mở lớp: Từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
  • Miêu tả ngắn:

    Khóa học Múa cơ bản sẽ giúp người học khám phá ngôn ngữ cơ thể của bản thân thông qua các điệu múa dân gian đương đại, ballet,...

  • Gọi ngay: 0971168300
khóa học

Khóa học tại Astar

Khóa học đàn Ukulele cơ bản
16 buổi
Từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
Giá: 0 đ / 1 Khóa học
Khóa học Mĩ thuật
16 buổi
Từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
Giá: 0 đ / 1 Khóa học
Khóa dạy học đàn Piano cơ bản
16
Từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
Giá: 0 đ / 1 Khóa học
Khóa học Nhảy hiện đại
16
Mở từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
Giá: 0 đ / 1 Khóa học
Khóa học Guitar cơ bản
16 buổi
Từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
Giá: 0 đ / 1 Khóa học
Khóa học Thanh nhạc
16
Từ 8h00 - 20h00 hàng ngày
Giá: 0 đ / 1 Khóa học