Đáp án vòng 1 - kỳ thi Olympic toán APMOPS 2005

Mời quý vị phụ huynh và các bạn học sinh cùng tham khảo đáp án vòng 1 kỳ thi Olympic toán học APMOPS năm 2005.

Đề thi gồm có 30 câu, phân theo 3 cấp độ khó với các mức điểm khác nhau.
Tổng điểm: 150 điểm

  • Câu 1 đến 10: 4 điểm/câu
  • Câu 11 đến 20: 5 điểm/câu
  • Câu 21 đến 30: 6 điểm/câu

Thời gian làm bài: 2 tiếng

TẢI NGAY: Đáp án vòng 1 – Kỳ thi Olympic toán học APMOPS 2005
Đề thi vòng 1 – Kỳ thi Olympic toán học APMOPS 2005

Comments

comments