Từ ngày 2/5, các trường THCS trên địa bàn Hà Nội tổ chức phát “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019” cho học sinh của đơn vị mình. Hạn cuối thu phiếu đăng ký của học sinh vào ngày 10-5-2018.

Hà Nội mới đưa tin, từ ngày 2-5, các trường THCS trên địa bàn Hà Nội tổ chức phát “Phiếu đăng ký dự tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019” cho học sinh của đơn vị mình. Hạn cuối thu phiếu đăng ký của học sinh vào ngày 10-5-2018.

Mỗi học sinh được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào 2 trường THPT công lập trong cùng một khu vực tuyển sinh. 2 nguyện vọng này được sắp xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, nguyện vọng 2. Nếu học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2.

Trường hợp học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 thì xét đến nguyện vọng 2, nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 1,5 điểm.

Trong trường hợp hạ điểm chuẩn, nhà trường chỉ tuyển học sinh đăng ký dự tuyển nguyện vọng 1. Học sinh đã trúng tuyển nguyện vọng 1 hoặc nguyện vọng 2 không được xét tuyển nguyện vọng 3. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 3 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn của trường ít nhất 2 điểm.

Theo TTHN

Comments

comments

SHARE