Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn đang tiếp tục hoàn thiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Một điều chắc chắn là khối lượng kiến thức sẽ được lược bớt, hoạt động thực hành, trải nghiệm sẽ tăng lên nhưng điều này đồng nghĩa với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc triển khai.

Theo Giáo sư Nguyễn Minh Thuyết, tổng chủ biên của chương trình giáo dục phổ thông mới: Khối lượng kiến thức trong toàn bộ chương trình sẽ được giảm bớt, các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, nghệ thuật, thể chất được đầu tư nhiều hơn. Các nhà trường sẽ tổ chức những câu lạc bộ thể dục thể thao khác nhau để học sinh tự chọn. Lần đầu tiên, các môn nghệ thuật sẽ xuất hiện trong chương trình THPT.

Tham vọng của những người thiết kế chương trình là vậy nhưng câu hỏi đặt ra là liệu cơ sở vật chất, điều kiện dạy học ở Việt Nam hiện nay có đáp ứng được hay không?

Với cách thiết kế chương trình linh hoạt và có độ mở, giáo viên sẽ phải rất chủ động trong việc thiết kế bài giảng và hình thức chuyển tải thông tin, kiến thức đến cho các em học sinh.

Còn một yếu tố quan trọng nữa ảnh hưởng đến việc triển khai chương trình mới là việc thiết kế lớp học. Với những lớp học có quy mô 50 – 70 học sinh như ở Hà Nội hiện nay, thật khó để có thể thiết kế các hoạt động tương tác giữa các học sinh với nhau.

Comments

comments