Theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê và Tổ chức Lao động quốc tế ILO với thanh niên Việt Nam từ 15 – 29 tuổi, sinh viên sau khi tốt nghiệp Đại học cần trung bình hơn 7 tháng để tìm công việc đầu tiên họ thấy ổn định và hài lòng. Con số này với lao động có trình độ Trung học phổ thông là gần 18 tháng.

Khảo sát cũng chỉ ra rằng, 26% lao động trẻ có trình độ học vấn cao hơn so với yêu cầu của công việc họ đang làm. Những người có trình độ thấp hơn yêu cầu công việc chiếm tới hơn 23%. Gần 2/3 sinh viên trong năm 2015 cho biết, họ thích làm việc trong khu vực Nhà nước, chủ yếu là do công việc ổn định.

Comments

comments

SHARE