Ngày 31/1, Bộ GD – ĐT đã ban hành Quy chế thi và xét tốt nghiệp THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017. Trong đó, quy chế năm nay có nhiều thay đổi đáng lưu ý.

Thí sinh có thể làm cả 2 bài thi tổ hợp

Theo đó, Bộ GD – ĐT sẽ tổ chức thi 5 bài thi, gồm 3 bài thi độc lập là: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 2 bài thi tổ hợp là Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội. Bài Khoa học Tự nhiên gồm các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài Khoa học Xã hội gồm các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân đối với thí sinh học chương trình Giáo dục THPT; tổ hợp các môn Lịch sử, Địa lý đối với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên.

Để xét công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh học chương trình Giáo dục THPT phải dự thi 4 bài thi; gồm 3 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp. Trong khi đó, thí sinh học chương trình GDTX phải dự thi 3 bài thi, gồm 2 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn và 1 bài thi do thí sinh tự chọn trong số 2 bài thi tổ hợp.

Năm 2017, lịch thi THPT Quốc gia sẽ diễn ra sớm hơn, cụ thể từ ngày 22 – 24/06/2017.

Thí sinh được tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ

Theo quy định của Quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành, Để tăng cơ hội xét tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh được chọn dự thi cả 2 bài thi tổ hợp, điểm bài thi tổ hợp nào cao hơn sẽ được chọn để tính điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, CĐ.

Năm 2017, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 12

Trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017, nội dung thi sẽ nằm trong chương trình lớp 12. Năm 2018, nội dung thi nằm trong chương trình lớp 11 và lớp 12. Từ năm 2019 trở đi, nội dung thi sẽ nằm trong chương trình cấp THPT.

Thí sinh dự thi kì thi THPT Quốc gia 2016

Bài thi tự luận chấm theo thang 10 điểm, lấy đến 0,25

Theo quy chế, bài thi tự luận sẽ được chấm theo hướng dẫn, đáp án, thang điểm của Bộ GD – ĐT theo thang điểm 10, lấy đến 0,25 và không quy tròn điểm.

Đối với bài thi trắc nghiệm, các phiếu trả lời trắc nghiệm (bài làm của thí sinh) đều phải được chấm bằng máy với cùng một phần mềm chuyên dụng do Bộ GD – ĐT cung cấp. Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm tiến hành chấm điểm và quy đổi điểm bằng máy tính sang thang điểm 10, làm tròn đến hai chữ số thập phân cho từng bài thi trắc nghiệm. Thống nhất sử dụng mã môn thi trong các tệp dữ liệu theo quy định của Bộ GD – ĐT.

Thí sinh thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở đó

Quy chế quy đinh, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi, thí sinh đăng ký dự thi ở đâu thì nộp đơn phúc khảo ở nơi đó.

Trường phổ thông, nơi thí sinh đăng ký dự thi, nhận đơn xin phúc khảo của thí sinh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi và chuyển dữ liệu thí sinh xin phúc khảo bài thi đến Hội đồng thi. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Hội đồng thi phải công bố và gửi kết quả phúc khảo cho thí sinh.

Cách tính điểm xét tốt nghiệp THPT

Điểm xét tốt nghiệp gồm điểm các bài thi thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT, điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có) và điểm trung bình cả năm lớp 12. Điểm của từng bài thi được quy về thang điểm 10 để tính điểm xét tốt nghiệp.

 

Comments

comments

SHARE