27.8 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Hai, 26 Tháng Sáu, 2017.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo được chia sẻ từ nhiều nguồn trên internet hoặc do các cộng tác viên và bạn đọc chia sẻ thông qua hệ thống tin nhắn cá nhân/email của A-Star Education Center. Trong trường hợp phát hiện các vấn đề liên quan tới việc vi phạm bản quyền, xin bạn vui lòng gửi email tới địa chỉ: webmaster@astar.edu.vn 


Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116

Notice: Undefined offset: 0 in /home/astaredu/public_html/wp-content/plugins/download-manager/tpls/wpdm-all-downloads.php on line 116
Title Download
Ôn tập thi vào 10 – đề 2
  1 files      114 downloads
Download
Ôn tập thi vào 10 – Đề 1
  1 files      139 downloads
Download

  1 files      9 downloads
Download
11
  1 files      8 downloads
Download
Đề kiểm tra chất lượng môn Toán 9, trường Hà Nội – Amsterdam, năm học 2016 – 2017
  1 files      50 downloads
Download
ĐỀ THI VĂN KỲ THI THỬ VÀO 10 ĐỢT MỘT
  2 files      1 download
Download
Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT 2016
  1 files      192 downloads
Download
Đề thi chọn đội tuyển HSG Toán 9 năm 2016 – Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  1 files      88 downloads
Download
Đề thi và đáp án môn Toán kỳ thi tuyển sinh vào 10 THPT 2015
  1 files      94 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Giáo dục công dân năm 2017
  1 files      93 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Tiếng nhật năm 2017
  1 files      63 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Tiếng đức năm 2017
  1 files      49 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Tiếng trung năm 2017
  1 files      48 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Tiếng pháp năm 2017
  1 files      53 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Tiếng nga năm 2017
  1 files      30 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Tiếng anh năm 2017
  1 files      121 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Địa năm 2017
  1 files      56 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Lịch sử năm 2017
  1 files      68 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Ngữ văn năm 2017
  1 files      68 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Sinh năm 2017
  1 files      35 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Hóa học năm 2017
  1 files      47 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Vật Lý năm 2017
  1 files      58 downloads
Download
Đề thi thử nghiệm môn Toán năm 2017
  1 files      290 downloads
Download
Đáp án Đề thi Apmops vòng 1 năm 2004
  1 files      104 downloads
Download
Đề thi Apmops vòng 1 năm 2004
  1 files      125 downloads
Download
Đề thi Apmops vòng 1 năm 2014
  1 files      103 downloads
Download
Đề cương ôn tập học kỳ 1 Môn Toán Lớp 9 – Trường Amsterdam
  1 files      14 downloads
Download
Đề cương ôn tập học kỳ 1 Môn Toán Lớp 8 – Trường Amsterdam
  1 files      18 downloads
Download
Đề thi học sinh giỏi Toán lớp 9 quận Cầu Giầy 2017
  0 files      52 downloads
Download
Đề thi thử số 001 môn Lịch Sử – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
  1 files      147 downloads
Download
Đề thi thử số 001 môn Địa Lý – Kỳ thi THPT Quốc Gia 2017
  1 files      88 downloads
Download
Đề 001 – Đề thi thử và đáp án Môn Toán 2017
  6 files      249 downloads
Download
Đề thi thử Môn khoa học xã hội – Đại học Quốc gia Hà Nội
  1 files      801 downloads
Download
[Share] Bộ sách Destination C1
  1 files      4 downloads
Download
[Share] Bộ sách tiếng anh Destination C1 & C2 – Grammar & Vocabulary
  1 files      0 download
Login is required to access this page
Đề Thi chính thức tuyển sinh vào 10 Môn Văn
  1 files      4 downloads
Download
Đề Khảo sát chất lượng (BGD& ĐT) Môn Toán lớp 12
  1 files      2 downloads
Download
Đề kiểm tra học kỳ 2 môn Toán lớp 11 Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      44 downloads
Download
Đề kiểm tra học kỳ 2 lớp 11Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      3 downloads
Download
Đề thi Tuyển sinh vào 10 trường THPT Chuyên Sư Phạm Hà Nội
  1 files      15 downloads
Download
Đề thi học kì 2 Toán lớp 10 trường Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      34 downloads
Download
Đề khảo sát chất lượng Toán lớp 9 (SGD&DT)
  1 files      13 downloads
Download
Đề thi học kì 2 Toán lớp 8 trường Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      395 downloads
Download
Đề thi học kì 2 Toán lớp 7 trường Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  0 files      61 downloads
Download
Đề kiểm tra chất lượng toán lớp 7 Trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      79 downloads
Download
Đề kiểm tra chất lượng Toán lớp 6 trường THPT chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      19 downloads
Download
Đề thi tuyển sinh vào 10 (Đề chính thức BGD)
  1 files      13 downloads
Download
Đề thi học kì 2 Toán lớp 6 trường Chuyên Hà Nội- Amsterdam
  1 files      190 downloads
Download
Đề kiểm tra chất lượng lớp 6 Trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam
  1 files      52 downloads
Download
Đề thi HOMC 2016
  2 files      220 downloads
Download