Nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi kỳ thi THPT quốc gia 2017, chiều 05/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố 14 đề thi minh họa của các môn thi để giáo viên và học sinh tham khảo.

Dưới đây là 14 đề thi minh họa THPT quốc gia 2017:

 1. Tải đề thi minh họa Môn Toán tại đây
 2. Tải đề thi minh họa Môn Lý tại đây
 3. Tải đề thi minh họa Môn Sinh tại đây
 4. Tải đề thi minh họa Môn Hóa tại đây
 5. Tải đề thi minh họa Môn Văn tại đây
 6. Tải đề thi minh họa môn Giáo dục công dân tại đây
 7. Tải đề thi minh họa Môn Anh tại đây
 8. Tải đề thi minh họa Môn Địa tại đây
 9. Tải đề thi minh họa Môn Sử tại đây
 10. Tải đề thi minh họa Môn tiếng Pháptại đây
 11. Tải đề thi minh họa Môn tiếng Trung tại đây
 12. Tải đề thi minh họa Môn tiếng Đức tại đây
 13. Tải đề thi minh họa Môn tiếng Nhật tại đây
 14. Tải đề thi minh họa Môn tiếng Nga tại đây

Comments

comments

SHARE