Cách dùng của câu gián tiếp

 • Chúng ta dùng câu gián tiếp để truyền đạt lại lời nói của một người khác.
 • Thông thường, nếu muốn trích dẫn lời của ai đó, chúng ta phải viết câu đó trong dấu ngoặc kép (“ ”). Nếu sử dụng câu gián tiếp, chúng ta không cần dùng ngoặc kép nữa.

Cách sử dụng câu gián tiếp

 • Để chuyển một câu trực tiếp sang câu gián tiếp, chúng ta phải thay đổi 3 điều sau: thì của động từ trong câu, đại từ trong câu, trạng từ chỉ thời gian và nơi chốn trong câu.
  Thay đổi thì
 • Chúng ta chỉ thay đổi thì khi mà động từ tường thuật chia ở thì quá khứ.
 • Thông thường, chúng ta sẽ thực hiện lùi thì với câu của người nói. Cụ thể như sau:Lưu ý:
  • Chúng ta không thực hiện lùi thì với thì Quá khứ Hoàn thành (Past Perfect) và Quá khứ Hoàn thành Tiếp diễn (Past Perfect Continuous).
  • Nếu như lời người nói là một sự thật hiển nhiên, hoặc đã được khoa học chứng minh, chúng ta không cần thay đổi thì của câu nói đó.
Thay đổi đại từ nhân xưng

thay đổi đại từ nhân xưng

Thay đổi các trạng từ chỉ thời gian và địa điểm

thay đổi trạng từ

Câu hỏi gián tiếp

 • Chúng ta dùng câu hỏi gián tiếp khi muốn truyền đạt lại câu hỏi của người khác.
 • Các quy tắc chuyển đổi câu hỏi gián tiếp cũng giống như với câu gián tiếp thường, và thêm một số quy tắc khác như sau.

Lưu ý: khi chuyển câu hỏi trực tiếp sang gián tiếp, chúng ta không viết câu ở thể nghi vấn (đảo trợ động từ lên đầu), và không dùng dấu hỏi (?).câu hỏi gian tiếp

Động từ tường thuật

 • Tùy theo yêu cầu của đề bài, chúng ta có thể sẽ phải dùng các động từ tường thuật khác nhau. Một vài động từ tường thuật có thể có nhiều cấu trúc viết khác nhau, nên khi làm bài tập chúng ta cần chú ý điều này.
 • g.: deny
  • Deny + N: Katie denied the accusation.
  • Deny + that + mệnh đề: Katie denied that she is a shoplifter.
  • Deny + V-ing: Katie denied stealing the chocolate biscuits.

LINK DOWNLOAD TÀI LIỆU: Tổng hợp cách sử dụng CÂU GIÁN TIẾP

Comments

comments