Đối với các bạn học tiếng Anh, có 3 thì cơ bản mà bạn bắt buộc phải nắm rõ: Hiện tại, quá khứ và tương lai. Trong văn nói cũng như văn viết đây là 3 thì bạn cần phân biệt chính xác và sử dụng trong các ngữ cảnh phù hợp.

Để thuận tiện cho việc nhận biết, chúng tôi đưa ra cách sử dụng, công thức và ví dụ cụ thể để các bạn học sinh có thể nắm rõ:Thì hiện tạithì quá khứthì tương lai

Link download tài liệu: PRESENT TENSESPAST TENSESFUTURE TENSES

Để luyện tập nhiều hơn các thì và ôn luyện ngữ pháp tiếng Anh tốt nhất, tham gia ngay lớp học tiếng Anh với A-star

Lịch học khối 9

Lịch học khối 8

Lịch học khối 7

Lịch học khối 6

Comments

comments