25 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Hai, 28 Tháng Năm, 2018.

LỊCH HỌC CÁC LỚP CƠ SỞ 2 - Trung tâm bồi dưỡng văn hóa A-star

KHỐI MÔN MÃ LỚP LICH HỌC GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NƠI CÔNG TÁC
Anh A6.3 Cô Tạ,Thu Trang (Dự kiến) Chuyên,Hà Nội - Amsterdam
Toán T6.4 T5 17h45 - 21h00 Thầy Nguyễn Quyết Thắng (ca1)
Cô Nguyễn Thị Hồng (ca2)
Chuyên Sư Phạm
Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Toán chuyên TC6.3 T5 17h45 - 21h00 Thầy,Nguyễn Đắc Thắng (ca2)
Cô Nguyễn Thị Hồng (ca1)
Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Toán Chuyên TC6.4 T7, 16h00-19h15 Thầy,Nguyễn Đắc Thắng (ca2)
Cô Nguyễn Thị Hồng (ca1)
Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Học Viện Kỹ Thuật Mật Mã
Văn V6.2
Cô Vũ,Hồng Nhung
Chuyên Hà Nội - Amsterdam
KHỐI MÔN MÃ LỚP LỊCH HỌC GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NƠI CÔNG TÁC
7 Toán TNC7.1 T6 17h45- 21h00 Cô Đào,Hoa Mai
Cô Bùi Thị Tuyết
ĐH Quốc Gia Hà Nội
Chuyên Khoa Học Tự Nhiên
Văn V7.2 Cô Vũ,Hồng Nhung Chuyên Hà Nội - Amsterdam
KHỐI MÔN MÃ LỚP LỊCH HỌC GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY NƠI CÔNG TÁC
8 Anh Chuyên AC8.4 T5 17h30- 20h30 Cô Lê,Thu Thủy Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Anh điều kiện A8.4 Thầy Mai Thành Sơn Chuyên,Hà Nội - Amsterdam
Văn V8.2 Cô Vũ Hồng Nhung Chuyên,Hà Nội - Amsterdam
Toán Nâng Cao TNC8.4 T6 17h45 - 21h00 Cô Bùi,Thị Tuyết,(ca1)
Cô Đào Hoa Mai (Ca2)
Chuyên Khoa Học Tự Nhiên
ĐH Quốc gia Hà Nội
Toán chuyên TC8.5 Thầy Nguyễn Đắc Thắng
,Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Chuyên Hà Nội - Amsterdam
Chuyên Sư phạm
KHỐI MÔN MÃ LỚP LỊCH HỌC GIÁO VIÊN NƠI CÔNG TÁC
9 Anh Chuyên AC9.4 CN 08h00- 11h00 Cô Lê,Thu Thủy Chuyên,Hà Nội - Amsterdam
Anh điều kiện A9.7 T5 18h00- 20h30 Thầy Mai,Thành Sơn Chuyên,Hà Nội - Amsterdam
Toán T9.3 Cô Bùi,Thị Tuyết (ca1)
Thầy Nguyễn Quyết Thắng (ca2)
Chuyên,Khoa Học Tự Nhiên
Chuyên Sư phạm
Toán Chuyên TC9.3 Thầy,Nguyễn Tuấn Anh (Ca1)
Thầy Nguyễn Quyết Thắng (Ca2)
Giáo,viên trung tâm
Chuyên Sư phạm
Toán NC TNC9.3 T7 17h45 - 21h00 Thầy,Nguyễn Đắc Thắng (ca1)
Thầy Nguyễn Tuấn Anh (ca2)
Chuyên,Hà Nội - Amsterdam
GV trung tâm

Cơ sở 1: Nhà 29, ngõ 23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Cơ sở 2: Số 05, ngõ 03, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Để ĐĂNG KÝ HỌC hoặc GHI DANH LỚP MỚI, xin quý phụ huynh vui lòng gọi tới số máy 04.7306.3868 – 04.3568.1888 hoặc 091.635.5518!

I am raw html block.
Click edit button to change this html