29.8 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Ba, 23 Tháng Năm, 2017.
[vcex_spacing size=”60px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 12 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔNTHỨGIỜGIÁO VIÊN
Toán T12.1CN8h00 - 11h00Thầy Nguyễn Quyết Thắng – Cô Phạm Vũ Bích Hằng – Cô Nguyễn Thị Hồng
Lý L12.1317h30 - 19h30Cô Phạm Vũ Bích Hằng – Cô Lương Thùy Dương
Hóa H12.13,616h00-18h00Cô Nguyễn Thị Hồng
[vcex_spacing][vcex_spacing size=”100px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 12 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔNLỚPTHỨGIỜGIÁO VIÊNĐỊA ĐIỂMTÀI LIỆU
L12.1214h00 - 17h00Cô Phạm Vũ Bích HằngCS1
L12.2514h00 - 17h00Cô Lương Thùy DươngCS1
L12.1714h00-16h00Cô Phạm Vũ Bích HằngCS1
ToánT12.1214h00 - 16h00Thầy Nguyễn Đắc ThắngCS1
ToánT12.1614h00 - 16h00Thầy Nguyễn Đắc ThắngCS1
ToánT12.2518h00-21h00Thầy Nguyễn Đắc ThắngCS2