29.8 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Ba, 23 Tháng Năm, 2017.
[vcex_spacing size=”60px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 11 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔNTHỨGIỜGIÁO VIÊN
Toán 11.1317h30 - 19h30Cô Bùi Thị Tuyết - Cô Phạm Thị Hiên - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Toán 11.2418h00 - 21h00Cô Bùi Thị Tuyết - Cô Phạm Thị Hiên - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Lý 11.1614h00 - 16h00Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Hóa 11514h00 - 16h00Cô Nguyễn Thị Hồng
Lớp cấp tốc Toán 112,48h00-11h00Cô Bùi Thị Tuyết - Cô Phạm Thị Hiên - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Lớp cấp tốc Lý 1158h00-11h00Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Lớp cấp tốc Hóa 1138h00-11h00Cô Nguyễn Thị Hồng
[vcex_spacing][vcex_spacing size=”100px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 11 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔNTHỨGIỜGIÁO VIÊN
Lý L11.1317h30 - 19h30Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Hóa H11.1614h00 - 16h00Cô Nguyễn Thị Hồng
Hóa H11.2714h30-17h30Cô Nguyễn Thị Hồng
Toán T11.1CN08h00 - 12h00Thầy Nguyễn Đắc Thắng - Cô Phạm Thị Hiên