25 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Hai, 28 Tháng Năm, 2018.

Lịch học các lớp khối 11 - Trung tâm Giáo dục A-star

[vc_table allow_html=”1″][b;bg#d1d1d1;align-center]M%C3%94N,[b;bg#d1d1d1;align-center]L%E1%BB%9AP,[b;bg#d1d1d1;align-center]TH%E1%BB%9CI%20GIAN%20H%E1%BB%8CC,[b;bg#d1d1d1;align-center]%C4%90%E1%BB%8AA%20%C4%90I%E1%BB%82M,[b;bg#d1d1d1;align-center]GI%C3%81O%20VI%C3%8AN%20GI%E1%BA%A2NG%20D%E1%BA%A0Y,[b;bg#d1d1d1;align-center]N%C6%A0I%20C%C3%94NG%20T%C3%81C|[align-center]To%C3%A1n,[align-center]T11.1,[align-center]T3%2C%2017h45%20-%2021h00,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20%C4%90%C3%A0o%20Hoa%20Mai%3Cbr%3ETh%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%E1%BA%AFc%20Th%E1%BA%AFng,[align-center]%C4%90H%20qu%E1%BB%91c%20gia%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%3Cbr%3EChuy%C3%AAn%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Amsterdam|[align-center]To%C3%A1n,[align-center]T11.2,[align-center]Full%20ch%E1%BB%97,[align-center]CS2,[align-center]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng,[align-center]Chuy%C3%AAn%20S%C6%B0%20pham%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i|[align-center]To%C3%A1n,[align-center]T11.3,[align-center]T2%2C%2018h00%20-%2021h00,[align-center]CS2,[align-center]Th%E1%BA%A7y%20Nguy%E1%BB%85n%20Quy%E1%BA%BFt%20Th%E1%BA%AFng%3Cbr%3EC%C3%B4%20%C4%90%C3%A0o%20Hoa%20Mai,[align-center]Chuy%C3%AAn%20S%C6%B0%20ph%E1%BA%A1m%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%3Cbr%3E%C4%90H%20qu%E1%BB%91c%20gia%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i|[align-center]V%C4%83n,[align-center]V11.1,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center],[align-center],[align-center]|[align-center]Anh,[align-center]A11.1,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Ho%C3%A0ng%20My,[align-center]%C4%90H%20qu%E1%BB%91c%20gia%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i|[align-center]L%C3%BD,[align-center]L11.1,[align-center]T5%2C%2018h00%20-%2020h00,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%C3%B9y%20D%C6%B0%C6%A1ng,[align-center]Chuy%C3%AAn%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Amsterdam|[align-center]L%C3%BD,[align-center]L11.3,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS2,[align-center]C%C3%B4%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Th%C3%B9y%20D%C6%B0%C6%A1ng,[align-center]Chuy%C3%AAn%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Amsterdam|[align-center]H%C3%B3a,[align-center]H11.2,[align-center]%C4%90ang%20c%E1%BA%ADp%20nh%E1%BA%ADt,[align-center]CS1,[align-center]C%C3%B4%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20H%E1%BB%93ng,[align-center]Chuy%C3%AAn%20H%C3%A0%20N%E1%BB%99i%20-%20Amsterdam[/vc_table]

Cơ sở 1: Nhà 29, ngõ 23 Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy

Cơ sở 2: Số 05, ngõ 03, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy

Để ĐĂNG KÝ HỌC hoặc GHI DANH LỚP MỚI, xin quý phụ huynh vui lòng gọi tới số máy 024.7306.3868 – 024.3568.1888 hoặc 091.635.5518!