29.8 C
Hà Nội, Việt Nam
Thứ Ba, 23 Tháng Năm, 2017.
[vcex_spacing size=”60px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2016 - 2017

MÔNTHỨGIỜGIÁO VIÊN
Lớp cấp tốc Toán 103,518h00 - 20h00Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Lớp cấp tốc Lý 10218h00 - 20h00Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Lớp cấp tốc Hóa 10418h00 - 20h00Cô Nguyễn Thị Hồng
Toán 10.1418h00 - 21h00Cô Bùi Thị Tuyết - Cô Phạm Thị Hiên - Thầy Nguyễn Quyết Thắng
Lý 10.1514h00 - 16h00Cô Phạm Vũ Bích Hằng
Hóa 10.1314h00 - 16h00Cô Nguyễn Thị Hồng
[vcex_spacing size=”100px”]

LỊCH HỌC CÁC LỚP KHỐI 10 NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔNTHỨGIỜGIÁO VIÊN
Toán T10.1317h30 - 20h30Thầy Quách Văn Giang - Thầy Quang Hùng
Toán T10.2418h00 - 19h30Cô Bùi Thị Tuyết - Thầy Nguyễn Đắc Thắng
Hóa H10.1316h30-18h00Cô Nguyễn Thị Hồng
[vcex_spacing]