Cô Trịnh Lê Hoa – Môn Ngoại Ngữ

Giáo viên tiếng Anh • Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

0

Hiện đang công tác và giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Comments

comments

SHARE