Cô Phạm Hiên – môn Toán

Giáo viên Toán • Học viện Kỹ thuật Mật mã

0

Có kinh nghiệm 10 năm giảng dạy tại Trường THPT chuyên Thái Bình và Học viện Kỹ thuật mật mã.

Comments

comments

SHARE