Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy – Môn Ngoại Ngữ

Giáo viên tiếng Trung • Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam

0

Hiện đang công tác và giảng dạy tại trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam

Comments

comments