Cô Bùi Tuyết – môn Toán

Giáo viên Toán chuyên • Trường THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên

0

Hơn 9 năm kinh nghiệm giảng dạy tại trường THPT chuyên Khoa học tự nhiên

Có nhiều học sinh đạt thành tích cao và đỗ vào các trường đại học trên địa bàn Hà Nội

Comments

comments