Ngày thi sắp gần kề rồi, các bạn nhớ học tập chăm chỉ để có thể tự mình làm hết các câu hỏi nhé. Thế nhưng dù sao việc làm được hết các câu hỏi là một điều khó khả thi. Ít nhiều cũng sẽ có những câu hỏi khó bạn không làm được, nên những bí kíp sau sẽ giúp bạn “tăng tỉ lệ đúng” cho những câu đành nhắm mắt khoanh bừa.

I. Dạng bài tập

1. Nếu có một đáp án khác ba đáp án còn lại, nhiều khả năng đáp án đó sai.

Các câu hỏi thường được “ngụy trang” để thí sinh phải tính nhiều hơn một đáp án mới có thể tìm ra câu trả lời đúng nên đáp án không được ngụy trang thường là sai.

VD: 

A. Chu kỳ 4, nhóm IIA

B. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB

C.Chu kỳ 3, nhóm VIB

D. Chu kỳ 4, nhóm VIIIA

 

Có thể loại đáp án C vì các đáp án khác là chu kỳ  4, riêng C là chu kỳ 3.

2. Đáp án bị loại thường chứa phần đúng

Như ví dụ trên, đáp án loại được là C vì vế đầu khác với ba đáp án còn lại, còn vế sau là nhóm “VIB” thì nhiều khả năng là trong đáp án sẽ có gì đó liên quan đến nhóm B, ta sẽ chọn đáp án B cho câu hỏi này.

Ví dụ khác:

A. 4,9 và glixerol

B. 4,9 và propan-1,2-điol

C. 9,8 và propan-1,2-điol

D. 4,9 và propan-1,3-điol

 

Ta loại đáp án C vì vế đầu “9,8” khác với ba đáp án còn lại, vậy vế sau “propan -1,2-điol” thường đúng, ta thấy đáp án B có vế sau cũng là propan-1,2-điol nên ta chọn B cho câu hỏi này.

Thường thì đáp án bị loại có một phần đúng đấy nhé!
[vcex_spacing size=”15px”]
[vcex_spacing size=”15px”]

3. Dữ kiện xuất hiện nhiều lần thường là dữ kiện đúng

Ví dụ:

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2
B. Zn(NO3)2 và AgNO3
C. Fe(NO3)2 và AgNO3
D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2
Ta thấy Zn(NO3)2 lặp lại ba lần trong các đáp án A, B, D nên có thể loại đáp án C. Vậy đáp án C có một phần đúng, có thể là Fe(NO3)2 hoặc AgNO3. Như vậy ta chỉ còn phân vân giữa A và B. Tỉ lệ bây giờ là 50:50, so với ¼ lúc đầu thì tốt hơn nhiều rồi đúng không?

4. Những đáp án giống nhau thì một trong hai thường đúng

Ví dụ:

A. m = 2a – V/22,4

B. m = 2a – V/11,2

C. m = 2a – V/5,6

D. m = 2a + V/5,6

Ta thấy đáp án C và D có phần cuối giống nhau là V/5,6 nên một trong hai đáp áp này đúng. Tuy nhiên đáp án D bị loại đáp án là phép cộng khác với A, B, C đều là phép trừ. Với câu này ta sẽ chọn C.

5. Các đáp án có sự “liên quan” đến nhau thường đúng

Liên quan ở đây nghĩa là gấp đôi, gấp 10 v.v…

Ví dụ

A. 15

B. 13,5

C. 20

D. 30

A hoặc D đúng vì đáp án này gấp đôi đáp án kia.

6. Những đáp án dạng %, những đáp án tổng là 100% thường đúng.

Ví dụ

A. 30%

B. 20%

C.70%

D. 50%

 

A và C có tổng là 100% nên đáp án thường nằm trong A hoặc C.

7. Những đáp án “trung gian” thường đúng

Thông thường, đáp án ít khi nằm trong các giá trị ít nhất hoặc cao nhất mà thường nằm “giữa”

Ví dụ:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5
Đáp án thường nằm ở B hoặc C, ít khi ở A hay D.

[vcex_spacing size=”15px”][vcex_spacing size=”15px”]
B hay C thì cũng tốt hơn là A, hay B, hay c, hay D chứ nhỉ?

II. Dạng lý thuyết

Đối với dạng lý thuyết, bạn hãy lưu ý những điều sau đây:

1. Đáp án dài và chi tiết nhất thường đúng.

2. Các đáp án có nghĩa đối lập nhau thường đúng.

Ví dụ một đáp án nói bên trái, đáp án kia bên phải hay một bên nói có một bên nói không thì một trong hai đáp án đó thường đúng.

3. Đáp án chứa các từ khẳng định như “luôn luôn”, “chắc chắn”, “duy nhất”, “hoàn toàn”… thường sai.

4. Đáp án chứa các từ trung lập như “đôi khi”, “tùy trường hợp”, “có thể”… thường đúng.

 

III. Quy luật 25%

 

Các đáp án của đề thi được sắp xếp một cách ngẫu nhiên nên chúng cũng tuân theo quy luật về xác suất, nghĩa là mỗi đáp án chiếm khoảng 25%. Nếu  như đề thi của bạn có 100 câu thì đáp án A khoảng 25 câu, B cũng 25 câu, C và D cũng vậy. Vì vậy sau khi sử dụng tất cả các bí kíp trên mà vẫn còn những câu chưa chọn được, bạn hãy thống kê lại xem mình đã chọn bao nhiêu đáp án A, B, C, D và đáp án nào chọn ít nhất thì bạn hãy khoanh tất cả những câu không thể làm được vào đáp án đó, với cách này thường sẽ giúp bạn tăng khoảng 1 điểm.

[vcex_spacing size=”15px”]
Luôn nhớ quy luật 25% này nhé!
[vcex_spacing size=”15px”]

Ví dụ đề thi của bạn gồm tất cả 50 câu trắc nghiệm. Lấy 50:4 = 12,5. Như vậy mỗi đáp án sẽ có khoảng 12 – 13 câu. Bạn thống kê lại số đáp án đã chọn, nếu có quá nhiều hay quá ít câu chọn cùng đáp án bạn nên kiểm tra lại cho chắc chắn. Sau đó chọn tất cả các câu chưa làm cho đáp án ít lựa chọn nhât. Chẳng hạn bạn đã chọn 10 đáp án A, 12 đáp án B, 14 đáp án C và 9 đáp án D, có 5 câu không làm được. Vậy hãy khoanh hết 5 câu đó là đáp án D.

 

Những bí kíp này chỉ giúp bạn có thêm cơ hội tăng điểm trong bài thi nếu chẳng may gặp một số ít câu hỏi khó không làm được, nên đừng chủ quan mà lơi là việc học nhé! Chúc các bạn ôn tập và thi tốt.

*Nguồn: Internet

[vcex_spacing size=”15px”]

Comments

comments

SHARE