So với các môn Lý, Hóa, Sinh, các mẹo làm trắc nghiệm tiếng Anh cũng có nhiều điểm chung. Tuy nhiên cũng có nhiều sự khác biệt do tiếng Anh là một môn khoa học xã hội. Dưới đây là một số mẹ làm bài thi trắc nghiệm tiếng Anh dành cho các sĩ tử.

1. Chọn đáp án lạ nhất

Trong một câu hoàn toàn không hiểu về ngữ nghĩa, hãy chọn đáp án bạn thấy lạ/ít gặp nhất

Ví dụ

A.happy

B. sad

C. fun

D. razzmatazz << thiên về đáp án này

Một câu hỏi khó khiến bạn không hiểu nghĩa thường có mục đích phân loại thí sinh, vì thế thường đáp án ít khi là một từ quen thuộc.

2 . Loại đáp án khác biệt

Nguyên tắc là đọc từ ngoài vào trong cả 4 đáp án, nếu thấy 1 đáp án khác 3 đáp án còn lại thì loại ngay đáp án đó, sau đó xem xét tiếp 3 đáp án còn lại, đáp án nào khác 2 đáp kia loại nốt. Khi còn 2 đáp án ta suy luận xem đáp án nào phù hợp hơn thì lựa chọn. Nếu không suy luận được thì khoanh ngẫu nhiên với tỉ lệ đúng 50%, so với lúc đầu là 25% thì tốt hơn nhiều phải không?

Ví dụ

A. She has to………

B .She has to………

C. She had to………

D. She has to………

Thấy câu C khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem xét tiếp:

A. She has to have it taken……….

B. She has to have it taken ……….

C. She had to………

D. She has to have it to take ………

Thấy câu D khác 3 câu kia nên loại, sau đó xem tiếp 2 câu còn lại khác nhau chỗ nào mà đối chiếu với câu đề để tìm ra câu đúng.

Một ví dụ khác

Ví dụ 2

I / have / stay / uplate / lastnight / learn / lessons.

A. I had had to stay up late last night to learn my lessons.

B. I had to stay up late last night to learn my lessons.

C. I had to stayed up late last night to learn my lessons.

D. I have had to stay up late last night to learn my lessons.

Xem xét từ ngoài vào ta thấy A và D khác trong khi B, C giống nhau nên loại A, D

Khi còn lại B,C ta xét tiếp thì loại câu C vì sau had to mà dùng động từ them ed , còn lại đáp án là B .

Không làm được thì chỉ còn cách khoanh bừa thôi, nhưng khoanh bừa cũng cần có mẹo đấy

3. Chọn đáp án là đảo ngữ nếu có

Nếu trong các đáp án có đáp án là đảo ngữ thì nhiều khả năng đáp án sẽ nằm trong các câu đảo ngữ đó.

Ví dụ 1

Only if you promise to study hard ________ to tutor you.

A. will I agree

B. agree I

C. I agree

D. I will agree

Không cần đọc đề, ta thấy trong 4 chọn lựa có 2 câu đảo ngữ là A và B, áp dụng nguyên tắc này ta biết chắc rằng đáp án sẽ nằm trong 2 câu này nhưng B thì lọaị dễ dàng vì đảo ngữ mà đem nguyên động từ ra như vậy là sai, cuối cùng ta chọn A.

Ví dụ 2

__________ you, I’d think twice about that decision. It could be a bad move.

A. If I had been

B. Were I

C. Should I be

D. If I am

Cũng không cần đọc đề, ta thấy trong 4 chọn lựa có 2 câu đảo ngữ là B và C, áp dụng nguyên tắc này ta biết chắc rằng đáp án sẽ nằm trong 2 câu này, lúc này mới nhìn lên câu đề, đoạn sau thấy có ‘d là viết tắt của would của câu điều kiện loại 2 nên chọn B ( were).

[vcex_spacing size=”15px”]
Những đáp án đảo ngữ thường chính xác đấy
[vcex_spacing size=”15px”][vcex_spacing size=”15px”][vcex_spacing size=”15px”]

4. Cách làm bài đọc hiểu

– Với bài đọc hiểu, trước khi bắt đầu làm bài, bạn hãy đọc qua các câu hỏi một lượt để biết những nội dung quan trọng cần tìm kiếm trong bài

– Câu hỏi đầu tiên trong đoạn văn thường là câu hỏi về chủ đề, ý chính hoặc tiêu đề phù hợp cho đoạn văn.

– Nếu thấy câu hỏi loại “Which of the following is the main idea/point/purpose/topic/best title of/for the passage?” xuất hiện đầu tiên trong bài đọc hiểu, bạn đừng trả lời ngay câu hỏi này, mà nên trả lời các câu hỏi tiếp theo trước. Sau khi đã trả lời hết các câu hỏi khác, bạn sẽ biết nội dung chính của bài đọc là gì và có thể trả lời câu hỏi này tốt hơn.

5. Những câu hỏi chứa “từ khóa”

Những câu hỏi có “từ khóa” sẽ cho thí sinh biết câu hỏi là về vấn đề gì, và định hướng cho thí sinh phải tìm thông tin gì trong bài đọc. Từ khóa thường là những danh từ hoặc cụm danh từ, là những từ in hoa, con số và từ viết tắt.

Ví dụ:

Nếu gặp câu hỏi như sau: “According to the passage, Tom was…”, thì cần phải tìm trong đoạn văn nội dung nói về Tom. Như vậy, “Tom” chính là từ khóa trong câu hỏi này.

6. Mẹo làm dạng bài tìm lỗi sai

Các câu hỏi dạng tìm lỗi sai thường thuộc một số nhóm nhất định. Nếu đọc một câu hỏi dạng tìm lỗi nhưng bạn lại “chẳng thấy sai ở đâu” hãy thử dựa vào các nhóm này để phân tích nhé.

– Nhóm 1 – Lỗi chọn từ: nghĩa của từ, từ loại;

– Nhóm 2 – Lỗi liên quan đến thời của động từ, sử dụng và kết hợp thời;

– Nhóm 3 – Lỗi về thành ngữ, động từ thành ngữ;

– Nhóm 4 – Lỗi liên quan đến mệnh đề và dạng câu.

[vcex_spacing size=”15px”][vcex_spacing size=”15px”]
Lỗi sai có thể phân loại theo các nhóm
[vcex_spacing size=”15px”]

Những mẹo làm bài trắc nghiệm tiếng Anh này chỉ nên sử dụng khi gặp câu hỏi bạn hoàn toàn không thể tự tìm ra đáp án chính xác, giúp bạn cải thiện phần nào điểm thi nếu may mắn. Muốn chắc chắn dành điểm cao thì chỉ cần nhớ một mẹo duy nhất đó là “học, học nữa, học mãi”. Chúc các bạn thi thật tốt nhé!

*Nguồn: Tổng hợp.

Comments

comments

SHARE