Có vẻ như lớp học nào cũng có hai kiểu học sinh là “thanh niên nghiêm túc” và “người trên trời rơi xuống”. Một bài viết rất thú vị, cùng đọc và xem bạn giống nhóm học sinh nào hơn nhé!

Một bên làm hết việc của cả nhóm, một bên không hoàn thành nổi phần việc của chính mình, và thường nhóm thứ 2 sẽ áp đảo về số lượng!

[vcex_spacing size=”15px”]
[vcex_spacing size=”15px”]

Một bên sẽ ghi hết từng câu từng lời giáo viên chi chít vở, một bên nghênh ngáo nhìn trời đất, làm việc riêng rồi mới mượn vở chép sau!

[vcex_spacing size=”15px”][vcex_spacing size=”15px”][vcex_spacing size=”15px”]

Nhóm bên trái đem một tập giấy kiểm tra 5 tờ đi thì dùng 1 tờ, 4 tờ còn lại bị nhóm bên phải “xin” hết!

[vcex_spacing]

Một bên tích cực tham gia các hoạt động của lớp, một bên tranh thủ “trốn” được lúc nào hay lúc ấy.

Một bên học bài và làm bài tập đầy đủ từ ở nhà, một bên đến lớp mới cuống cuồng giở sách vở ra

Một bên “tinh thông” tất cả các môn, một bên môn nào cũng không biết một chút gì!

Một bên đi học nhóm với mục đích là “học”, một bên thì đến tụ tập, chém gió, ăn uống là chính.

[vcex_spacing]

Một bên học thêm cũng như học chính, một bên học ở đâu cũng giống… đi chơi!

Một bên mong họp phụ huynh để bố mẹ biết mình học giỏi thế nào, một bên thì đây được coi là “ngày phán quyết”

[vcex_spacing]

Cuộc đời thật lắm bất công, đứa giơ chẳng gọi, không giơ lại vào!

[vcex_spacing]

Một bên điểm 9 cũng chẳng đủ, bên kia 7,8 cũng quá thừa!

[vcex_spacing]

Người học mọi lúc mọi nơi

Người cả giờ học giờ chơi đều đùa!

“Thiên thần” và “Ác quỷ”

*Nguồn: Kenh14

Comments

comments

SHARE